Giá thu mua một số nông sản chủ yếu (Kỳ 13/8/2021)

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

1

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

4

7,5

90

28

2

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

5

7,5

90

27

3

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

4

7,5

90

27

4

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

11

8,5

90

29

5

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

4

7,5

90

27

6

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

3

7,0

70

27

7

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

12

7,5

90

29

8

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

7,0

90

29

 

Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 -14h cùng ngày.

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới