Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
2291_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới