Giá thu mua một số nông sản chủ yếu (kỳ 30/11/2022)

STT

Loại nông sản

ĐVT

Giá

Tăng,
giảm
(đồng)

Ghi chú

Kỳ 23/11/2022
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

1

Lúa tươi

Giá lúa tươi thương lái thu mua tại tỉnh, giá do Chi cục Trồng trọt và BVTV cung cấp

- Ma Lâm 202

kg

6.900

6.900

0

- Siêu Hàm Trâu

kg

7.000

7.000

0

- IR 50404

kg

-

-

- OM 5451

kg

6.600

6.500

-100

- Đài thơm 8

kg

-

-

- OM 4900

kg

6.900

6.700

-200

- OM 18

kg

6.800

6.600

-200

- ST 24

kg

8.100

8.100

0

2

Dừa khô

chục

22.000-27.000

22.000-27.000

0

Giá do Chi cục Trồng trọt &BVTV cung cấp

3

Bưởi (loại ≥kg)

- Bưởi 5 roi loại I

kg

15.000

17.000

2.000

- Bưởi da xanh loại I

kg

24.000

30.000

6.000

4

Cam sành

kg

10.000

12.000

2.000

5

Thanh long ruột đỏ

13.000

14.000

1.000

6

Tôm sú

kg

Giá do Chi cục Thủy sản cung cấp

- Loại 20 con/kg

kg

240.000 - 250.000

240.000 - 250.000

0

- Loại 30 con/kg

kg

190.000 - 195.000

190.000 - 195.000

0

- Loại 40 con/kg

kg

145.000 - 152.000

140.000 - 145.000

-7.000

- Loại 50 con/kg

kg

135.000 - 140.000

120.000 - 125.000

-15.000

7

Tôm thẻ chân trắng

- Loại 20 con/kg

kg

-

-

- Loại 30 con/kg

kg

160.000-170.000

165.000-175.000

5.000

- Loại 40 con/kg

kg

140.000-143.000

140.000-145.000

2.000

- Loại 50 con/kg

kg

117.000-122.000

120.000-124.000

2.000

- Loại 100 con/kg

kg

90.000 - 92.000

96.000 - 98.000

6.000

8

Cua biển

- Cua gạch (loại 3 con/kg)

kg

350.000-400.000

350.000-400.000

0

- Cua thịt loại 1 con/kg

kg

320.000-340.000

320.000-340.000

0

- Cua thịt loại 2-4 con/kg

kg

160.000-300.000

160.000-300.000

0

9

Tôm càng xanh

- Loại I (7-10 con/kg)

kg

300.000-320.000

300.000-320.000

0

- Loại II (11-14 con/kg)

kg

230.000-250.000

230.000-250.000

0

- Loại II (15-17 con/kg)

kg

180.000-200.000

180.000-200.000

0

- Loại càng xanh (càng sào)

kg

120.000-150.000

120.000-150.000

0

10

Nghêu

Loại 40 - 50 con/kg

kg

35.000

35.000

0

11

Sò huyết

Loại 80 con/kg

kg

110.000

110.000

0

12

Cá tra

kg

28.000 - 29.000

28.000 - 29.000

0

13

Cá lóc

kg

48.000 - 50.000

48.000 - 50.000

0

14

Heo hơi

kg

50.000 - 52.000

50.000 - 52.000

0

Giá do Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp

15

Gà nuôi chuồng

kg

68.000 - 70.000

68.000 - 70.000

0

16

Vịt hơi (vịt lông trắng)

kg

40.000 - 42.000

46.000 - 48.000

6.000

17

Bò hơi

kg

100.000 - 110.000

100.000 - 110.000

0

* Giá nông sản chỉ mang tính chất tham khảo tình hình thị trường trong tỉnh, được các đơn vị cập nhật vào thứ 4, thứ 5 và
đăng tải thứ 6 hàng tuần.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới