Giá thu mua một số nông sản chủ yếu (Kỳ 20/11/2020)

STT

Loại nông sản

ĐVT

Giá

Tăng,
giảm
(đồng)

Ghi chú

Kỳ 13/11
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

1

Lúa tươi

 

 

 

 

Giá lúa tươi nông dân bán tại ruộng

 

- Ma Lâm 202

kg

6.400 - 6.500

6.500 - 6.600

100

 

- IR 50404

kg

6.200 - 6.400

6.400 - 6.600

200

 

- OM 5451

kg

6.200 - 6.400

6.300 - 6.500

100

 

- OM 4900

kg

6.200 - 6.400

6.300 - 6.500

100

2

Dừa khô

chục

95.000 - 103.000

85.000 - 93.000

-10.000

Tại huyện Tiểu Cần,
Cầu Kè

3

Bưởi (loại ≥kg)

 

 

 

 

Tại huyện Tiểu Cần, Càng Long, Cầu Kè

 

- Bưởi 5 roi

kg

18.000 - 20.000

18.000 - 20.000

0

 

- Bưởi da xanh

kg

25.000 - 30.000

25.000 - 30.000

0

4

Tôm sú

kg

 

 

 

Tại huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải
(giá tôm tại ao và tùy theo chất lượng tôm muôi)

 

- Loại 20 con/kg

kg

240.000 - 250.000

250.000 - 260.000

10.000

 

- Loại 25 con/kg

kg

210.000 - 220.000

220.000 - 230.000

10.000

 

- Loại 30 con/kg

kg

190.000 - 200.000

200.000 - 210.000

10.000

5

Tôm thẻ chân trắng

 

 

 

 

 

- Loại 30 con/kg

kg

145.000 - 155.000

148.000 - 158.000

3.000

 

- Loại 50 con/kg

kg

110.000 - 116.000

113.000 - 119.000

3.000

 

- Loại 100 con/kg

kg

80.000 - 85.000

82.000 - 87.000

2.000

6

Cua biển

 

 

 

 

 

- Cua gạch (loại 3 con/kg)

kg

330.000 - 350.000

300.000 - 320.000

-30.000

 

- Cua thịt loại 1 con/kg

kg

320.000 - 350.000

320.000 - 350.000

0

 

- Cua thịt loại 3-4 con/kg

kg

160.000 - 180.000

160.000 - 180.000

0

7

Tôm càng xanh

 

 

 

 

Tại huyện Châu Thành, Càng Long

 

- Loại I (7-10 con/kg)

kg

300.000 - 320.000

300.000 - 320.000

0

 

- Loại II (11-20 con/kg)

kg

170.000 - 190.000

170.000 - 190.000

0

8

Cá tra

kg

18.000 - 22.000

18.000 - 22.000

0

Tại huyện Tiểu Cần bán cho công ty

9

Cá lóc

kg

29.000 - 31.000

26.000 - 28.000

-3.000

Tại huyện Trà Cú,
Tiểu Cần

10

Heo hơi

kg

69.000 - 73.000

65.000 - 69.000

-4.000

Do Chi cục Chăn nuôi và Thú y, huyện Tiểu Cần, Duyên Hải, Trà Cú
cung cấp

11

Gà thả vườn

kg

50.000 - 55.000

50.000 - 55.000

0

12

Vịt hơi (vịt lông trắng)

kg

36.000 - 41.000

39.000 - 45.000

4.000

13

Bò hơi

kg

60.000 - 65.000

60.000 - 65.000

0

* Giá nông sản chỉ mang tính chất tham khảo tình hình thị trường trong tỉnh.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới