Giá thu mua một số nông sản chủ yếu (kỳ 19/11/2021)

STT

Loại nông sản

ĐVT

Giá

Tăng,
giảm
(đồng)

Ghi chú

Kỳ 12/11/2021
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

1

Lúa tươi

Giá lúa tươi nông dân bán tại ruộng

- Ma Lâm 202

kg

5.700

5.600

-100

- OM 5451

kg

6.000

5.800

-200

- Đài thơm 8

kg

6.200

6.000

-200

- OM 18

kg

6.100

5.900

-200

2

Dừa khô

chục

90.000 - 110.000

90.000 - 100.000

-10.000

Giá chênh lệch theo công thu hoạch

3

Bưởi (loại ≥kg)

Tại huyện Tiểu Cần, Càng Long, Cầu Kè, TPTV

- Bưởi 5 roi loại I

kg

20.000

20.000

0

- Bưởi da xanh loại I

kg

20.000

20.000

0

4

Thanh long ruột đỏ

Giá thu mua tại doanh nghiệp

Loại I

kg

22,000

23,000

1,000

Loại II

kg

16,000

17,000

1,000

5

Tôm sú

kg

Tại huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải
(giá tôm tại ao và tùy theo chất lượng tôm muôi)

- Loại 20 con/kg

kg

230.000 - 240.000

230.000 - 240.000

0

- Loại 30 con/kg

kg

185.000 - 200.000

185.000 - 200.000

0

- Loại 40 con/kg

kg

155.000 - 160.000

155.000 - 160.000

0

- Loại 50 con/kg

kg

130.000 - 140.000

140.000 - 145.000

5.000

6

Tôm thẻ chân trắng

- Loại 20 con/kg

kg

-

-

- Loại 30 con/kg

kg

160.000 - 177.000

160.000 - 177.000

0

- Loại 40 con/kg

kg

145.000-153.000

145.000-153.000

0

- Loại 50 con/kg

kg

125.000 - 133.000

125.000 - 133.000

0

- Loại 100 con/kg

kg

98.000 - 102.000

98.000 - 102.000

0

7

Cua biển

- Cua gạch (loại 3 con/kg)

kg

320.000-350.000

320.000-350.000

- Cua thịt loại 1 con/kg

kg

280.000-300.000

280.000-300.000

- Cua thịt loại 2-4 con/kg

kg

180.000-210.000

180.000-210.000

0

8

Tôm càng xanh

Tại huyện Châu Thành, Càng Long

- Loại I (7-10 con/kg)

kg

240.000-260.000

240.000-260.000

0

- Loại II (14-17 con/kg)

kg

150.000-170.000

150.000-170.000

0

- Loại càng xanh

kg

100.000-120.000

100.000-120.000

0

9

Nghêu

Tại huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, TXDH

Loại 40 - 50 con/kg

kg

25.000

25.000

0

10

Sò huyết

Tại huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, TXDH

Loại 80 con/kg

kg

110.000

110.000

0

11

Cá tra

kg

21.500 - 22.500

21.500 - 22.500

0

Tại huyện Tiểu Cần

12

Cá lóc

kg

36.000 - 42.000

36.000 - 40.000

-2.000

Tại huyện Trà Cú,
Tiểu Cần

13

Heo hơi

kg

43.000 - 45.000

41.000 - 43.000

-2.000

Do Chi cục Chăn nuôi và Thú y, huyện Tiểu Cần, Duyên Hải, Trà Cú cung cấp

14

Gà thả vườn

kg

55.000 - 56.000

55.000 - 56.000

0

15

Vịt hơi (vịt lông trắng)

kg

35.000 - 38.000

35.000 - 38.000

0

16

Bò hơi

kg

95.000 - 100.000

95.000 - 100.000

0

* Giá nông sản chỉ mang tính chất tham khảo tình hình thị trường trong tỉnh.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới