Giá thu mua một số nông sản chủ yếu (kỳ 14/12/2022)

STT

Loại nông sản

ĐVT

Giá

Tăng,
giảm
(đồng)

Ghi chú

Kỳ 07/12/2022
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

1

Lúa tươi

Giá lúa tươi thương lái thu mua tại tỉnh, giá do Chi cục Trồng trọt và BVTV cung cấp

- Ma Lâm 202

kg

6.600

6.600

0

- Siêu Hàm Trâu

kg

6.700

6.700

0

- IR 50404

kg

-

-

- OM 5451

kg

6.400

6.800

400

- Đài thơm 8

kg

-

-

- OM 4900

kg

6.700

7.200

500

- OM 18

kg

6.600

7.200

600

- ST 24

kg

7.400

7.200

-200

2

Dừa khô

chục

22.000-27.000

20.000-22.000

-5.000

Giá do Chi cục Trồng trọt &BVTV cung cấp

3

Bưởi (loại ≥kg)

- Bưởi 5 roi loại I

kg

17.000

17.000

0

- Bưởi da xanh loại I

kg

32.000

34.000

2.000

4

Cam sành

kg

9.000

8.000

-1.000

5

Thanh long ruột đỏ

14.000

16.000

2.000

6

Tôm sú

kg

Giá do Chi cục Thủy sản cung cấp

- Loại 20 con/kg

kg

240.000 - 250.000

240.000 - 250.000

0

- Loại 30 con/kg

kg

185.000 - 190.000

195.000 - 210.000

20.000

- Loại 40 con/kg

kg

140.000 - 145.000

145.000 - 150.000

5.000

- Loại 50 con/kg

kg

110.000 - 115.000

115.000 - 128.000

13.000

7

Tôm thẻ chân trắng

- Loại 20 con/kg

kg

-

-

- Loại 30 con/kg

kg

175.000-180.000

180.000-190.000

10.000

- Loại 40 con/kg

kg

140.000-148.000

145.000-153.000

5.000

- Loại 50 con/kg

kg

120.000-125.000

120.000-125.000

0

- Loại 100 con/kg

kg

90.000 - 94.000

90.000 - 94.000

0

8

Cua biển

- Cua gạch (loại 3 con/kg)

kg

350.000-400.000

350.000-400.000

0

- Cua thịt loại 1 con/kg

kg

320.000-340.000

320.000-340.000

0

- Cua thịt loại 2-4 con/kg

kg

160.000-300.000

160.000-300.000

0

9

Tôm càng xanh

- Loại I (7-10 con/kg)

kg

260.000-280.000

230.000-260.000

-20.000

- Loại II (11-14 con/kg)

kg

200.000-220.000

190.000-210.000

-10.000

- Loại II (15-17 con/kg)

kg

160.000-180.000

150.000-170.000

-10.000

- Loại càng xanh (càng sào)

kg

110.000-130.000

110.000-130.000

0

10

Nghêu

Loại 40 - 50 con/kg

kg

35.000

35.000

0

11

Sò huyết

Loại 80 con/kg

kg

120.000

120.000

0

12

Cá tra

kg

28.000 - 29.000

28.000 - 29.000

0

13

Cá lóc

kg

48.000 - 50.000

48.000 - 50.000

0

14

Heo hơi

kg

50.000 - 52.000

50.000 - 51.000

-1.000

Giá do Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp

15

Gà nuôi chuồng

kg

68.000 - 70.000

68.000 - 70.000

0

16

Vịt hơi (vịt lông trắng)

kg

46.000 - 48.000

46.000 - 48.000

0

17

Bò hơi

kg

100.000 - 110.000

80.000 - 90.000

-20.000

* Giá nông sản chỉ mang tính chất tham khảo tình hình thị trường trong tỉnh, được các đơn vị cập nhật vào thứ 4 hàng tuần.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới