Giá thu mua một số nông sản chủ yếu (kỳ 12/8/2022)

STT

Loại nông sản

ĐVT

Giá

Tăng,
giảm
(đồng)

Ghi chú

Kỳ 05/8/2022
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

1

Lúa tươi

 

 

 

 

Giá do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cung cấp

 

- Ma Lâm 202

kg

5.700

5.800

100

 

- Siêu Hàm Trâu

kg

5.700

5.800

100

 

- OM 5451

kg

5.300

5.700

400

 

- Đài thơm 8

kg

5.800

6.000

200

 

- OM 4900

kg

5.400

5.900

500

 

- OM 18

kg

5.400

5.900

500

 

- ST 24

kg

7.300

7.500

200

2

Dừa khô

chục

40.000 - 45.000

35.000-40.000

-5.000

3

Bưởi (loại ≥kg)

 

 

 

 

 

- Bưởi 5 roi loại I

kg

22.000

17.000

-3.000

 

- Bưởi da xanh loại I

kg

35.000

30.000

-5.000

4

Thanh long ruột đỏ

 

12.000

12.000

0

5

Tôm sú

kg

 

 

 

Giá do Chi cục Thủy sản cung cấp

 

- Loại 20 con/kg

kg

255.000 - 260.000

255.000 - 260.000

0

 

- Loại 30 con/kg

kg

190.000 - 200.000

190.000 - 200.000

0

 

- Loại 40 con/kg

kg

165.000 - 175.000

165.000 - 175.000

0

 

- Loại 50 con/kg

kg

140.000 - 155.000

140.000 - 150.000

-5.000

6

Tôm thẻ chân trắng

 

 

 

 

 

- Loại 20 con/kg

kg

-

-

 

 

- Loại 30 con/kg

kg

147.000-150.000

149.000-152.000

2.000

 

- Loại 40 con/kg

kg

132.000-133.000

132.000-134.000

1.000

 

- Loại 50 con/kg

kg

125.000-126.000

120.000-122.000

-4.000

 

- Loại 100 con/kg

kg

92.000 - 97.000

90.000 - 94.000

-3.000

7

Cua biển

 

 

 

 

 

- Cua gạch (loại 3 con/kg)

kg

350.000-405.000

350.000-405.000

0

 

- Cua thịt loại 1 con/kg

kg

320.000-350.000

320.000-350.000

0

 

- Cua thịt loại 2-4 con/kg

kg

160.000-300.000

160.000-300.000

0

8

Tôm càng xanh

 

 

 

 

 

- Loại I (7-10 con/kg)

kg

350.000-390.000

350.000-390.000

0

 

- Loại II (11-14 con/kg)

kg

300.000-330.000

300.000-330.000

0

 

- Loại II (15-17 con/kg)

kg

230.000-260.000

230.000-260.000

0

 

- Loại càng xanh (càng sào)

kg

160.000-180.000

160.000-180.000

0

9

Nghêu

 

 

 

Loại 40 - 50 con/kg

kg

25.000

25.000

0

10

Sò huyết

 

 

 

 

 

Loại 80 con/kg

kg

110.000

110.000

0

11

Cá tra

kg

27.000 - 29.000

27.000 - 29.000

0

12

Cá lóc

kg

38.000 - 40.000

38.000 - 40.000

0

13

Heo hơi

kg

63.000 - 65.000

61.000 - 63.000

-2.000

Giá do Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp

14

Gà nuôi chuồng

kg

70.000 - 75.000

70.000 - 75.000

 

15

Vịt hơi (vịt lông trắng)

kg

50.000 - 55.000

50.000 - 55.000

0

16

Bò hơi

kg

80.000 - 90.000

80.000 - 90.000

0

* Giá nông sản chỉ mang tính chất tham khảo tình hình thị trường trong tỉnh, được các đơn vị cập nhật vào thứ 4, thứ 5 và
đăng tải thứ 6 hàng tuần.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới