Giá thu mua một số nông sản chủ yếu (Kỳ 06/3/2020)

STT

Loại nông sản

ĐVT

Giá

Tăng,
giảm
(đồng)

Ghi chú

Kỳ 28/02
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

1

Lúa tươi

 

 

 

 

Giá lúa tươi nông dân bán tại ruộng

 

- Ma Lâm 202

kg

5.000

5.200

200

 

- IR 50404

kg

4.800

5.200

400

 

- OM 5451

kg

4.800

5.200

400

 

- OM 4900

kg

4.800

5.400

600

2

Dừa khô

chục

70.000

70.000

0

Tại huyện Tiểu Cần, Cầu Kè (thương lái tự hái)

3

Bưởi (loại ≥kg)

 

 

 

 

Tại huyện Tiểu Cần, Càng Long, Cầu Kè

 

- Bưởi 5 roi

kg

20.000

25.000

5.000

 

- Bưởi da xanh

kg

30.000

35.000

5.000

4

Tôm sú

kg

 

 

 

Tại huyện Duyên Hải

 

- Loại 20 con/kg

kg

260.000

240.000

-20.000

 

- Loại 25 con/kg

kg

210.000

190.000

-20.000

 

- Loại 30 con/kg

kg

190.000

170.000

-20.000

5

Tôm thẻ chân trắng

 

 

 

 

 

- Loại 30 con/kg

kg

160.000

160.000

0

 

- Loại 50 con/kg

kg

125.000

125.000

0

 

- Loại 100 con/kg

kg

85.000

85.000

0

6

Cua biển

 

 

 

 

 

- Cua gạch (loại 3 con/kg)

kg

300.000

300.000

0

 

- Cua thịt loại 1 con/kg

kg

400.000

400.000

0

 

- Cua thịt loại 3-4 con/kg

kg

230.000

230.000

0

7

Tôm càng xanh

 

 

 

0

Tại huyện Châu Thành

 

- Loại I (7-10 con/kg)

kg

340.000

340.000

0

 

- Loại II (11-20 con/kg)

kg

270.000

270.000

0

8

Cá tra

kg

18.000

18.000

0

Tại huyện Tiểu Cần bán cho công ty

9

Cá lóc

kg

25.000

25.000

0

Tại huyện Trà Cú

10

Heo hơi

kg

76.000

76.000

0

Do Chi cục Chăn nuôi và Thú y, huyện Tiểu Cần, Duyên Hải, Trà Cú
cung cấp

11

Gà thả vườn

kg

68.000

64.000

-4.000

12

Vịt hơi (vịt lông trắng)

kg

38.000

38.000

0

13

Bò hơi

kg

65.000

65.000

0

* Giá nông sản chỉ mang tính chất tham khảo tình hình thị trường trong tỉnh.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới