Giá thu mua một số nông sản chủ yếu (kỳ 05/7/2023)

STT

Loại nông sản

ĐVT

Giá

Tăng,
giảm
(đồng)

Ghi chú

Kỳ 28/6/2023
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

1

Lúa tươi

Giá lúa tươi vụ lúa Hè Thu thương lái thu mua tại ruộng, giá do Chi cục Trồng trọt và BVTV cung cấp

- Ma Lâm 202

kg

-

-

- Siêu Hàm Trâu

kg

-

-

- IR 50404

kg

-

-

- OM 5451

kg

6.500

6.500

0

- Đài thơm 8

kg

6.700

6.700

0

- OM 4900

kg

-

-

- OM 18

kg

6.600

6.600

0

- ST 24

kg

-

-

2

Dừa khô

chục

50.000-55.000

50.000-55.000

0

Giá do Chi cục Trồng trọt &BVTV cung cấp

3

Bưởi (loại ≥kg)

Bưởi 5 roi

kg

18.000

18.000

0

Bưởi da xanh

kg

22.000

22.000

0

4

Cam sành (loại xanh)

kg

7.000

7.000

0

5

Quýt

kg

18.000

18.000

0

6

Chanh thường

kg

5.000

4.000

-1.000

7

Thanh long ruột đỏ

kg

25.000

16.000

-9.000

8

Nhãn xuồng

kg

23.000

21.000

-2.000

9

Chôm chôm

kg

19.000

16.000

-3.000

10

Sầu riêng

kg

50.000

50.000

0

11

Xoài cát chu

kg

7.000

7.000

0

12

Tôm sú

kg

Giá tôm oxy tại ao, do Chi cục Thủy sản cung cấp

- Loại 20 con/kg

kg

220.000-230.000

210.000-220.000

-10.000

- Loại 30 con/kg

kg

160.000-170.000

150.000-160.000

-10.000

- Loại 40 con/kg

kg

130.000-135.000

120.000-125.000

-10.000

- Loại 50 con/kg

kg

110.000-115.000

100.000-105.000

-10.000

13

Tôm thẻ chân trắng

- Loại 20 con/kg

kg

-

-

- Loại 30 con/kg

kg

110.000-112.000

110.000-112.000

0

- Loại 40 con/kg

kg

96.000-98.000

96.000-98.000

0

- Loại 50 con/kg

kg

89.000-93.000

89.000-93.000

0

- Loại 100 con/kg

kg

75.000-77.000

75.000-77.000

0

14

Cua biển

- Cua gạch (loại 3 con/kg)

kg

300.000-400.000

300.000-400.000

0

- Cua thịt loại 1 con/kg

kg

350.000-390.000

350.000-390.000

0

- Cua thịt loại 2-4 con/kg

kg

200.000-300.000

200.000-300.000

0

15

Tôm càng xanh

- Loại I (<7 con/kg)

kg

270.000-300.000

270.000-300.000

0

- Loại II (8-12con/kg)

kg

220.000-260.000

220.000-260.000

0

- Loại III (13-17 con/kg)

kg

180.000-190.000

180.000-190.000

0

- Loại càng xanh (càng sào)

kg

100.000-120.000

100.000-120.000

0

16

Nghêu (50 con/kg)

kg

30.000

30.000

0

17

Sò huyết (80 - 100 con/kg)

kg

110.000

110.000

0

18

Cá tra

kg

28.000 - 29.000

28.000 - 29.000

0

19

Cá lóc

kg

54.000-56.000

54.000-56.000

0

20

Heo thịt hơi

kg

59.000-60.000

59.000-60.000

0

Giá do Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp

21

Gà nuôi chuồng

kg

60.000-65.000

60.000-65.000

0

22

Vịt hơi (vịt lông trắng)

kg

43.000-46.000

43.000-46.000

0

23

Bò thịt hơi

kg

80.000-100.000

70.000-80.000

0

24

Dê thịt hơi

kg

80.000-100.000

80.000-100.000

0

* Giá nông sản chỉ mang tính chất tham khảo tình hình thị trường trong tỉnh, được các đơn vị cập nhật vào thứ 4 hàng tuần.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới