Giá thu mua một số nông sản chủ yếu (Kỳ 05/3/2021)
STT Loại nông sản ĐVT Giá Tăng,
giảm
(đồng)
Ghi chú
Kỳ 26/02/2021
(đồng)
Kỳ này
(đồng)
1 Lúa tươi Giá lúa tươi nông dân bán tại ruộng
- Ma Lâm 202 kg 7.000 - 7.200 7.000 - 7.400 200
- IR 50404 kg 6.800 - 7.000 7.000 - 7.200 200
- OM 5451 kg 6.800 - 7.000 7.000 - 7.200 200
- OM 4900 kg 6.800 - 7.000 7.000 - 7.200 200
2 Dừa khô chục 60.000 - 70.000 77.000 - 82.000 12.000 Tại huyện Tiểu Cần,
Cầu Kè
3 Bưởi (loại ≥kg) Tại huyện Tiểu Cần, Càng Long, Cầu Kè
- Bưởi 5 roi kg 15.000 - 20.000 15.000 - 20.000 0
- Bưởi da xanh kg 25.000 - 30.000 25.000 - 30.000 0
4 Tôm sú kg Tại huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải
(giá tôm tại ao và tùy theo chất lượng tôm muôi)
- Loại 20 con/kg kg 270.000 - 290.000 270.000 - 290.000 0
- Loại 25 con/kg kg 240.000 - 250.000 240.000 - 250.000 0
- Loại 30 con/kg kg 210.000 - 220.000 210.000 - 220.000 0
5 Tôm thẻ chân trắng
- Loại 30 con/kg kg 159.000 - 164.000 161.000 - 166.000 2.000
- Loại 50 con/kg kg 126.000 - 129.000 128.000 - 131.000 2.000
- Loại 100 con/kg kg 86.000-89.000 87.000-90.000 1.000
6 Cua biển
- Cua gạch (loại 3 con/kg) kg 330.000 - 350.000 330.000 - 350.000 0
- Cua thịt loại 1 con/kg kg 370.000 - 400.000 370.000 - 400.000 0
- Cua thịt loại 3-4 con/kg kg 170.000 - 180.000 170.000 - 180.000 0
7 Tôm càng xanh Tại huyện Châu Thành, Càng Long
- Loại I (7-10 con/kg) kg 300.000 - 320.000 300.000 - 320.000 0
- Loại II (11-20 con/kg) kg 170.000 - 190.000 170.000 - 190.000 0
8 Cá tra kg 20.000 - 21.000 20.000 - 21.000 0 Tại huyện Tiểu Cần bán cho công ty
9 Cá lóc kg 26.000 - 28.000 26.500 - 30.000 2.000 Tại huyện Trà Cú,
Tiểu Cần
10 Heo hơi kg 74.000 - 79.000 74.000 - 79.000 0 Do Chi cục Chăn nuôi và Thú y, huyện Tiểu Cần, Duyên Hải, Trà Cú cung cấp
11 Gà thả vườn kg 58.000 - 63.000 58.000 - 63.000 0
12 Vịt hơi (vịt lông trắng) kg 30.000 - 35.000 30.000 - 35.000 0
13 Bò hơi kg 60.000 - 65.000 60.000 - 65.000 0
* Giá nông sản chỉ mang tính chất tham khảo tình hình thị trường trong tỉnh.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới