Giá cả một số loại nông sản và giá cả vật tư nông nghiệp chủ yếu (Cập nhật ngày 30/8/2023)

STT

Loại nông sản

ĐVT

Giá thành sản xuất/kg

Giá bán

Lợi nhuận/kg
(đồng)

Ghi chú

Kỳ 23/8/2023
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

Tăng, giảm
(đồng)

Kỳ 23/8/2023
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

Tăng,
giảm
(đồng)

I

Giá các loại nông sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lúa tươi

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá lúa tươi thương lái thu mua tại ruộng, giá do Chi cục Trồng trọt và BVTV cung cấp

 

- Ma Lâm 202

kg

Trung bình khoảng 4.400đồng/kg

Trung bình khoảng 4.400đồng/kg

0

7.700

8.000

300

3.600-3.900

 

- Siêu Hàm Trâu

kg

-

8.000

 

 

- IR 50404

kg

-

-

 

 

- OM 5451

kg

7.800

8.200

400

 

- Đài thơm 8

kg

7.900

8.200

300

 

- OM 4900

kg

-

-

 

 

- OM 18

kg

7.800

8.200

400

 

- ST 25

kg

 

 

 

7.900

8.300

400

2

Dừa khô

chục

 

 

 

70.000-75.000

75.000-80.000

5.00

 

Giá do Chi cục Trồng trọt &BVTV cung cấp

3

Các loại trái cây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bưởi 5 roi

kg

13.000

13.000

 

16.000

16.000

0

3.000

 

Bưởi da xanh

kg

 

22.000

22.000

0

9.000

 

Cam sành (loại xanh)

kg

8.000

8.000

 

8.000

7.000

-1.000

-1.000

 

Quýt

kg

 

 

 

18.000

18.000

0

 

 

Chanh thường

kg

3.000

3.000

 

5.000

6.000

1.000

3.000

 

Chanh không hạt

kg

 

 

 

10.000

13.000

3.000

 

 

Thanh long ruột đỏ

kg

9.000

9.000

 

16.000

17.000

1.000

8.000

 

Nhãn xuồng

kg

12.000

12.000

 

14.000

14.000

0

2.000

 

Chôm chôm thái

kg

 

 

 

23.000

20.000

-3.000

 

 

Xoài cát Chu

kg

 

 

 

10.000

10.000

0

 

 

Sầu riêng

kg

 

 

 

50.000

50.000

0

 

4

Các loại rau, màu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rau ăn lá các loại

kg

 

 

 

16.000

17.000

1.000

 

 

Ớt chỉ thiên

kg

9.000

9.000

 

40.000

35.000

-5.000

26.000

 

Ớt sừng

kg

7.000

7.000

 

80.000

50.000

-30.000

43.000

 

Dưa hấu

kg

 

 

 

7.000

8.000

1.000

 

 

Bí đỏ

kg

 

 

 

9.000

9.000

0

 

 

Đậu phộng

kg

 

 

 

18.000

20.000

2.000

 

 

Đậu các loại

kg

 

 

 

14.000

14.000

0

 

 

Cà chua

kg

 

 

 

15.000

15.000

0

 

5

Các loại thủy sản

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1

Tôm sú

kg

 

 

 

 

 

 

 

Giá do Chi cục Thủy sản - Quản lý chất lượng cung cấp

 

- Loại 20 con/kg

kg

110.000-115.000

110.000-115.000

0

190.000-205.000

200.000-210.000

5.000

95.000

 

- Loại 30 con/kg

kg

100.000-110.000

100.000-110.000

0

150.000-160.000

150.000-160.000

0

50.000

 

- Loại 40 con/kg

kg

90.000-95.000

90.000-95.000

0

115.000-120.000

115.000-120.000

0

25.000

 

- Loại 50 con/kg

kg

80.000-85.000

80.000-85.000

0

100.000-105.000

100.000-105.000

0

20.000

5,2

Tôm thẻ chân trắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loại 30 con/kg

kg

98.000-105.000

98.000-105.000

0

127.000-130.000

132.000-135.000

5.000

30.000

 

- Loại 40 con/kg

kg

92.000-96.000

92.000-96.000

0

109.000 -112.000

114.000 -117.000

5.000

21.000

 

- Loại 50 con/kg

kg

85.000-90.000

85.000-90.000

0

97.000-102.000

102.000-107.000

5.000

17.000

 

- Loại 100 con/kg

kg

75.000-80.000

75.000-80.000

0

78.000-80.000

78.000-80.000

0

0

5,3

Cua biển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cua gạch (loại 3 con/kg)

kg

 

 

 

300.000-400.000

300.000-400.000

0

 

 

- Cua thịt loại 1 con/kg

kg

150.000-170.000

150.000-170.000

0

360.000-400.000

360.000-400.000

0

230.000

 

- Cua thịt loại 2-4 con/kg

kg

85.000-90.000

85.000-90.000

0

200.000-250.000

200.000-250.000

0

160.000

5,4

Tôm càng xanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loại I (<7 con/kg)

kg

105.000-110.000

105.000-110.000

0

275.000-305.000

275.000-305.000

0

195.000

 

- Loại II (8-12con/kg)

kg

95.000-100.000

95.000-100.000

0

210.000-250.000

210.000-250.000

0

150.000

 

- Loại III (13-17 con/kg)

kg

85.000-90.000

85.000-90.000

0

180.000-190.000

180.000-190.000

0

100.000

 

- Loại càng xanh (càng sào)

kg

75.000-80.000

75.000-80.000

0

100.000-120.000

100.000-120.000

0

40.000

5,6

Nghêu (50 con/kg)

kg

12.000-13.000

12.000-13.000

0

30.000

30.000

0

17.000

5,7

Sò huyết (80 - 100 con/kg)

kg

55.000-65.000

55.000-65.000

0

110.000

110.000

0

45.000

5,8

Cá tra

kg

27.000-28.000

27.000-28.000

0

25.000-26.000

25.000-26.000

0

-2.000

5,9

Cá lóc

kg

38.000-40.000

38.000-40.000

0

53.000-55.000

46.000-48.000

-7.000

8.000

6

Các loại sản phẩm chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heo thịt hơi

kg

51.500 - 52.500

49.500-50.500

-2.000

55.000-57.000

55.000-56.000

-1.000

5.500

Giá do Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp

 

Gà thịt lông màu

kg

48.000 - 53.000

48.000 - 53.000

0

60.000-65.000

60.000-65.000

0

12.000

 

Vịt hơi (vịt lông trắng)

kg

38.200 - 41.200

38.200 - 41.200

0

43.000-46.000

43.000-46.000

0

4.800

 

Bò thịt hơi

kg

69.000 - 89.000

66.000-76.000

-13.000

70.000-80.000

70.000-80.000

0

4.000

 

Dê thịt hơi

kg

75.300 - 95.300

75.300 - 95.300

0

80.000-100.000

80.000-100.000

0

4.700

II

Giá cả vật tư nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trồng trọt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân DAP

kg

 

 

 

20.300

20.300

0

 

Giá do Chi cục Trồng trọt &BVTV cung cấp

 

Phân Kali

kg

 

 

 

14.500

13.300

1.200

 

Phân NPK 20-20-15

kg

 

 

 

17.200

17.100

-100

 

 

Phân Ure Cà Mau

kg

 

 

 

12.500

12.500

0

 

2

Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá thức ăn tôm sú

kg

 

 

 

45.000-51.500

45.000-51.500

0

 

Giá do Chi cục Thủy sản - Quản lý chất lượng cung cấp

 

Giá thức ăn tôm thẻ

kg

 

 

 

44.000-45.000

44.000-45.000

0

 

 

Giá thức ăn tôm càng xanh

kg

 

 

 

27.000-29.000

27.000-29.000

0

 

 

Giá thức ăn cá tra

kg

 

 

 

15.000

15.000

0

 

 

Giá thức ăn cá lóc

kg

 

 

 

27.200

27.200

0

 

3

Chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá thức ăn gà

kg

 

 

 

14.000

14.000

0

 

Giá do Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp

 

Giá thức ăn heo

kg

 

 

 

14.000

14.000

0

 

* Giá nông sản chỉ mang tính chất tham khảo tình hình thị trường trong tỉnh, được các đơn vị cập nhật vào thứ 3 hàng tuần.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới