Giá cả một số loại nông sản và giá cả vật tư nông nghiệp chủ yếu (Cập nhật ngày 06/02/2024)

STT

Loại nông sản

ĐVT

Giá thành sản xuất/kg

Giá bán

Lợi nhuận/kg
(đồng)

Ghi chú

Kỳ 30/01/2024
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

Tăng, giảm
(đồng)

Kỳ 30/01/2024
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

Tăng,
giảm
(đồng)

I

Giá các loại nông sản

1

Lúa tươi

Giá lúa tươi thương lái thu mua tại ruộng, giá do Chi cục Trồng trọt và BVTV cung cấp

- Ma Lâm 202

kg

Trung bình khoảng 4.400đồng/kg

Trung bình khoảng 4.400đồng/kg

0

8.800

8.500

-300

3.900-4.800

- Siêu Hàm Trâu

kg

8.800

8.500

-300

- IR 50404

kg

-

-

- OM 5451

kg

8.900

8.700

-200

- Đài thơm 8

kg

9.000

8.800

-200

- OM 4900

kg

9.000

8.800

-200

- OM 18

kg

9.000

8.800

-200

- ST 25

kg

9.300

9.200

-100

2

Dừa khô

chục

45.000-50.000

45.000-50.000

0

Giá do Chi cục Trồng trọt &BVTV cung cấp

3

Các loại trái cây

Bưởi 5 roi

kg

13,000

13,000

0

10.000

10.000

0

0

Bưởi da xanh

kg

0

15.000

15.000

0

3.000

Cam sành (loại xanh)

kg

8,000

8,000

0

9.000

9.000

0

1.000

Quýt

kg

20.000

20.000

0

Chanh thường

kg

3,000

3,000

0

16.000

16.000

0

13.000

Chanh không hạt

kg

28.000

28.000

0

Thanh long ruột đỏ

kg

9,000

9,000

0

11.000

11.000

0

2.000

Nhãn xuồng

kg

12,000

12,000

0

20.000

20.000

0

8.000

Chôm chôm thái

kg

18.000

18.000

0

Xoài cát Chu

kg

18.000

18.000

0

Sầu riêng

kg

105.000

105.000

0

4

Các loại rau, màu

Rau ăn lá các loại

kg

22.000

22.000

0

Ớt chỉ thiên

kg

9,000

9,000

0

17.000

20.000

3.000

11.000

Ớt sừng

kg

7,000

7,000

0

25.000

25.000

0

18.000

Dưa hấu

kg

6.000

4.000

-2.000

Bí đỏ

kg

5.000

6.000

1.000

Đậu phộng

kg

29.000

14.000

-15.000

Đậu các loại

kg

16.000

16.000

0

Cà chua

kg

14.000

14.000

0

5

Các loại thủy sản

kg

5.1

Tôm sú

kg

Giá do Chi cục Thủy sản - Quản lý chất lượng cung cấp

- Loại 20 con/kg

kg

110.000-115.000

110.000-115.000

0

235.000-240.000

255.000-250.000

10.000

135.000

- Loại 30 con/kg

kg

100.000-110.000

100.000-110.000

0

165.000-170.000

175.000-180.000

10.000

75.000

- Loại 40 con/kg

kg

90.000-95.000

90.000-95.000

0

125.000-130.000

145.000-150.000

20.000

55.000

- Loại 50 con/kg

kg

80.000-85.000

80.000-85.000

0

115.000-120.000

125.000-130.000

10.000

45.000

5.2

Tôm thẻ chân trắng

- Loại 30 con/kg

kg

98.000-105.000

98.000-105.000

0

138.000-141.000

135.000-138.000

-3.000

33.000

- Loại 40 con/kg

kg

92.000-96.000

92.000-96.000

0

117.000 -120.000

113.000 -116.000

-4.000

20.000

- Loại 50 con/kg

kg

85.000-90.000

85.000-90.000

0

106.000-109.000

104.000-107.000

-2.000

17.000

- Loại 100 con/kg

kg

75.000-80.000

75.000-80.000

0

81.000-83.000

80.000-82.000

-1.000

2.000

5.3

Cua biển

- Cua gạch (loại 3 con/kg)

kg

700.000

750.000

50.000

- Cua thịt loại 1 con/kg

kg

150.000-170.000

150.000-170.000

0

450.000

500.000

50,000

280,000

- Cua thịt loại 2-4 con/kg

kg

85.000-90.000

85.000-90.000

0

220.000-270.000

220.000-270.000

0

180.000

5.4

Tôm càng xanh

- Loại I (<7 con/kg)

kg

105.000-110.000

105.000-110.000

0

230.000-250.000

260.000-280.000

30.000

170.000

- Loại II (8-12con/kg)

kg

95.000-100.000

95.000-100.000

0

180.000-200.000

2100.000-230.000

30.000

130.000

- Loại III (13-17 con/kg)

kg

85.000-90.000

85.000-90.000

0

140.000-170.000

150.000-180.000

10.000

90.000

- Loại càng xanh (càng sào)

kg

75.000-80.000

75.000-80.000

0

80.000-90.000

80.000-90.000

0

10.000

5.6

Nghêu (50 con/kg)

kg

12.000-13.000

12.000-13.000

0

30.000

30.000

0

17.000

5.7

Sò huyết (80 - 100 con/kg)

kg

55.000-65.000

55.000-65.000

0

110.000

110.000

0

45.000

5.8

Cá tra

kg

27.000-28.000

27.000-28.000

0

26.500-27.000

26.500-27.000

0

-1.000

5.9

Cá lóc

kg

38.000-40.000

38.000-40.000

0

32.000-34.000

32.000-34.000

0

-6.000

6

Các loại sản phẩm chăn nuôi

Heo thịt hơi

kg

45.000-46.000

47.000-48.000

-2,000

52.000-53.000

52.000-53.000

0

5.000

Giá do Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp

Gà thịt lông màu

kg

48.000 - 53.000

48.000 - 53.000

0

60.000-65.000

60.000-65.000

0

12.000

Vịt hơi (vịt lông trắng)

kg

38.200 - 41.200

38.200 - 41.200

0

43.000-46.000

43.000-46.000

0

4.800

Bò thịt hơi

kg

66.000-76.000

66.000-72.000

-4,000

70.000-75.000

70.000-75.000

0

3.000

Dê thịt hơi

kg

75.300 - 95.300

66.000-76.000

-19,300

70.000-80.000

80.000-90.000

10000

14.000

II

Giá cả vật tư nông nghiệp

1

Trồng trọt

Phân DAP

kg

22.600

24.000

1.400

Giá do Chi cục Trồng trọt &BVTV cung cấp

Phân Kali

kg

11.400

11.600

200

Phân NPK 20-20-15

kg

17.800

17.800

0

Phân Ure Cà Mau

kg

10.700

12.400

2.300

2

Thủy sản

Giá thức ăn tôm sú

kg

45.000-51.500

45.000-51.500

0

Giá do Chi cục Thủy sản - Quản lý chất lượng cung cấp

Giá thức ăn tôm thẻ

kg

44.000-45.000

44.000-45.000

0

Giá thức ăn tôm càng xanh

kg

27.000-29.000

27.000-29.000

0

Giá thức ăn cá tra

kg

15.000

15.000

0

Giá thức ăn cá lóc

kg

27.200

27.200

0

3

Chăn nuôi

Giá thức ăn gà

kg

14.000

13.000

-1.000

Giá do Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp

Giá thức ăn heo

kg

13.500

13.000

-500

* Giá nông sản chỉ mang tính chất tham khảo tình hình thị trường trong tỉnh, được các đơn vị cập nhật vào thứ 3 hàng tuần.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới