Báo cáo số 494/BC-SNN ngày 15/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT kết quả thực hiện các kiến nghị của kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội, Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến Sở Nông nghiệp và PTNT 6 tháng đầu năm 2020 (từ 01/01 đến 10/6/2020)
494-BC-SNN%20KL%20TTRA%20VE%20KT-XH0001.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5 
Tin mới