Báo cáo số 1085/BC-SNN ngày 25/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT kết quả thực hiện các kiến nghị của kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội, Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020 (từ 01/01 đến 15/12/2020)
1085_BC_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5 
Tin mới