Báo cáo số 1070/BC-SNN ngày 18/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT kết quả thực hiện các kiến nghị của kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội, Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến Sở Nông nghiệp và PTNT 6 tháng cuối năm 2020 (từ 11/6 đến 10/12/2020)
Tin khác
1 2 3 4 5 
Tin mới