Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
2771_QD_UBND_ban_hanh_KH_thicy_ung_an_toan_Covid.pdf
Tin mới