Công văn số 2099/THH-VP ngày 12/11/2021 của Cục Tin học hóa về việc tổ chức hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC - Covid, quét mã QR tại địa phương

2099_THH-VP_cv_gui_cac_ubnd_ve_quet_ma_qr_pc_covid.pdf

phu%CC%A3_lu%CC%A3c_i.doc

phu%CC%A3_lu%CC%A3c_ii.doc

 

 

Tin mới