Công văn số 2466/STTTT-BCVTVNTT ngày 05/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thông báo vận hành chính thức Hệ thống Tổng đài hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Trà Vinh (Tổng đài 1022 Trà Vinh)
2466_STTTT_BCVTCNTT.pdf
Tin mới