Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tạm thời trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
912_qd_ubnd.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới