Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2023
208_qd_ubnd.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới