Về việc tạm ngưng cung cấp nước để vệ sinh xúc rửa bể chứa (ngày 05/4/2024; Toàn xã Hiếu Tử và ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần)
129_tb_ttn.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới