Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị dừa tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022-2025
977_QD_UBND.pdf
Tin khác
Tin mới