Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 về việc phê duyệt Chương trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, thủy sản trọng điểm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020
Tải file đính kèm: Tại đây
Tin khác
Tin mới