Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
2211_QD_UBND.pdf
Tin khác
Tin mới