Quyết định số 640/QĐ-SNN ngày 23/11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
640_Q%C4%90_SNN_QUY_CH%E1%BA%BE_CUNG_C%E1%BA%A4P_TH%C3%94NG_TIN.pdf
Tin mới