Giá cả một số loại nông sản và giá cả vật tư nông nghiệp chủ yếu (Cập nhật ngày 19/3/2024)

STT

Loại nông sản

ĐVT

Giá thành sản xuất/kg

Giá bán

Lợi nhuận/kg
(đồng)

Ghi chú

Kỳ 12/3/2024
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

Tăng, giảm
(đồng)

Kỳ 12/3/2024
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

Tăng,
giảm
(đồng)

I

Giá các loại nông sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lúa tươi

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá lúa tươi thương lái thu mua tại ruộng, giá do Chi cục Trồng trọt và BVTV cung cấp

 

- Ma Lâm 202

kg

Trung bình khoảng 4.400đồng/kg

Trung bình khoảng 4.400đồng/kg

0

7.800

7.900

100

3.500-4.700

 

- Siêu Hàm Trâu

kg

7.800

7.900

100

 

- IR 50404

kg

-

-

 

 

- OM 5451

kg

7.900

8.000

100

 

- Đài thơm 8

kg

8.000

8.200

200

 

- OM 4900

kg

8.000

8.000

0

 

- OM 18

kg

8.000

8.100

100

 

- ST 25

kg

 

 

 

9.000

9.100

100

2

Dừa khô

chục

 

 

 

63.000-68.000

63.000-68.000

0

 

Giá do Chi cục Trồng trọt &BVTV cung cấp

3

Các loại trái cây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bưởi 5 roi

kg

13,000

13,000

0

13.000

13.000

0

0

 

Bưởi da xanh

kg

0

18.000

18.000

0

5.000

 

Cam sành (loại xanh)

kg

8,000

8,000

0

7.000

7.000

0

-1.000

 

Quýt

kg

 

 

 

22.000

22.000

0

 

 

Chanh thường

kg

3,000

3,000

0

24.000

24.000

0

19.000

 

Chanh không hạt

kg

 

 

 

29.000

29.000

0

 

 

Thanh long ruột đỏ

kg

9,000

9,000

0

20.000

20.000

0

11.000

 

Nhãn xuồng

kg

12,000

12,000

0

20.000

20.000

0

8.000

 

Chôm chôm thái

kg

 

 

 

18.000

18.000

0

 

 

Xoài cát Chu

kg

 

 

 

18.000

18.000

0

 

 

Sầu riêng

kg

 

 

 

120.000

120.000

0

 

4

Các loại rau, màu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rau ăn lá các loại

kg

 

 

 

20.000

20.000

0

 

 

Ớt chỉ thiên

kg

9,000

9,000

0

15.000

17.000

2.000

8.000

 

Ớt sừng

kg

7,000

7,000

0

25.000

30.000

5.000

23.000

 

Dưa hấu

kg

 

 

 

7.000

7.000

0

 

 

Bí đỏ

kg

 

 

 

9.000

9.000

0

 

 

Đậu phộng

kg

 

 

 

18.000

18.000

0

 

 

Đậu các loại

kg

 

 

 

16.000

16.000

0

 

 

Cà chua

kg

 

 

 

14.000

14.000

0

 

5

Các loại thủy sản

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Tôm sú

kg

 

 

 

 

 

 

 

Giá do Chi cục Thủy sản - Quản lý chất lượng cung cấp

 

- Loại 20 con/kg

kg

110.000-115.000

110.000-115.000

0

210.000-215.000

190.000-205.000

-10.000

90.000

 

- Loại 30 con/kg

kg

100.000-110.000

100.000-110.000

0

155.000-160.000

145.000-150.000

-10.000

45.000

 

- Loại 40 con/kg

kg

90.000-95.000

90.000-95.000

0

120.000-130.000

113.000-123.000

-7.000

28.000

 

- Loại 50 con/kg

kg

80.000-85.000

80.000-85.000

0

105.000-110.000

99.000-104.000

-6.000

19.000

5.2

Tôm thẻ chân trắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loại 30 con/kg

kg

98.000-105.000

98.000-105.000

0

150.000-152.000

147.000-149.000

-3.000

44.000

 

- Loại 40 con/kg

kg

92.000-96.000

92.000-96.000

0

124.000 -125.000

122.000 -123.000

-2.000

27.000

 

- Loại 50 con/kg

kg

85.000-90.000

85.000-90.000

0

118.000-120.000

116.000-118.000

-8.000

22.000

 

- Loại 100 con/kg

kg

75.000-80.000

75.000-80.000

0

86.000-88.000

86.000-88.000

0

8.000

5.3

Cua biển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cua gạch (loại 3 con/kg)

kg

 

 

 

400.000

400.000

0

 

 

- Cua thịt loại 1 con/kg

kg

150.000-170.000

150.000-170.000

0

450.000

350.000

-100,000

180,000

 

- Cua thịt loại 2-4 con/kg

kg

85.000-90.000

85.000-90.000

0

200.000-250.000

200.000-250.000

0

160.000

5.4

Tôm càng xanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Loại I (<7 con/kg)

kg

105.000-110.000

105.000-110.000

0

260.000-280.000

260.000-280.000

0

170.000

 

- Loại II (8-12con/kg)

kg

95.000-100.000

95.000-100.000

0

210.000-220.000

210.000-220.000

0

120.000

 

- Loại III (13-17 con/kg)

kg

85.000-90.000

85.000-90.000

0

150.000-170.000

150.000-170.000

0

80.000

 

- Loại càng xanh (càng sào)

kg

75.000-80.000

75.000-80.000

0

80.000-90.000

80.000-90.000

0

10.000

5.6

Nghêu (50 con/kg)

kg

12.000-13.000

12.000-13.000

0

30.000

30.000

0

17.000

5.7

Sò huyết (80 - 100 con/kg)

kg

55.000-65.000

55.000-65.000

0

110.000

110.000

0

45.000

5.8

Cá tra

kg

27.000-28.000

27.000-28.000

0

28.000-28.500

27.000-27.500

-1.000

-500

5.9

Cá lóc

kg

38.000-40.000

38.000-40.000

0

29.000-32.000

29.000-32.000

0

-8.000

6

Các loại sản phẩm chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heo thịt hơi

kg

47.000-48.000

47.000-48.000

0

55.000-56.000

57.000-58.000

2.000

10.000

Giá do Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp

 

Gà thịt lông màu

kg

48.000 - 53.000

48.000 - 53.000

0

60.000-65.000

60.000-65.000

0

12.000

 

Vịt hơi (vịt lông trắng)

kg

38.200 - 41.200

38.200 - 41.200

0

43.000-46.000

43.000-46.000

0

4.800

 

Bò thịt hơi

kg

66.000-72.000

66.000-72.000

0

70.000-75.000

70.000-75.000

0

3.000

 

Dê thịt hơi

kg

66.500-76.500

66.500-76.500

0

80.000-90.000

80.000-90.000

0

13.500

II

Giá cả vật tư nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trồng trọt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân DAP

kg

 

 

 

24.000

24.000

0

 

Giá do Chi cục Trồng trọt &BVTV cung cấp

 

Phân Kali

kg

 

 

 

11.600

11.600

0

 

Phân NPK 20-20-15

kg

 

 

 

15.600

15.600

0

 

 

Phân Ure Cà Mau

kg

 

 

 

12.400

12.400

0

 

2

Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá thức ăn tôm sú

kg

 

 

 

45.000-51.500

45.000-51.500

0

 

Giá do Chi cục Thủy sản - Quản lý chất lượng cung cấp

 

Giá thức ăn tôm thẻ

kg

 

 

 

44.000-45.000

44.000-45.000

0

 

 

Giá thức ăn tôm càng xanh

kg

 

 

 

27.000-29.000

27.000-29.000

0

 

 

Giá thức ăn cá tra

kg

 

 

 

15.000

15.000

0

 

 

Giá thức ăn cá lóc

kg

 

 

 

27.200

27.200

0

 

3

Chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá thức ăn gà

kg

 

 

 

13.500

13.500

0

 

Giá do Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp

 

Giá thức ăn heo

kg

 

 

 

13.500

13.500

0

 

* Giá nông sản chỉ mang tính chất tham khảo tình hình thị trường trong tỉnh, được các đơn vị cập nhật vào thứ 3 hàng tuần.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới