Thông báo số 217/TB-TTN ngày 28/12/2022 của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Trà Vinh về việc chi phí lắp đặt thủy lượng kế (đồng hồ nước) tại trạm cấp nước/Nhà máy nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

217_TB_TTN.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới