Khai giảng lớp đào tạo giảng viên quốc gia về quản lý sức khỏe cây trồng (IPHM)

         Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (Integrated Plant Health Management) là chương trình xây dựng tập trung đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên nòng cốt của quốc gia thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợpBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1872/BNN-HTQT ngày 29/4/2021 Phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp” do Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) tài trợ. Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và bền vững môi trường thông qua tăng cường năng lực của hệ thống bảo vệ thực vật. 

         Ngày 16/5/2022 tại Trung tâm BVTV phía Nam (Tiền Giang), Cục Bảo vệ thực vật tổ chức khai giảng lớp đào tạo giảng viên (TOT) quốc gia về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp. Đến tham dự buổi khai giảng về phía Cục BVTV có ông Nguyễn Quý Dương (Phó Cục trưởng); ông Lê Văn Thiệt (Phó cục Trưởng phụ trách phía Nam); Tiến sĩ Hồ Văn Chiến (nguyên Giám đốc Trung tâm BVTV phía Nam); Ban Giám đốc Trung tâm BVTV phía Nam; Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam  ông Rémi Nono Womdim; lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV các phía Nam, tỉnh Trà Vinh có ông Lê Trường Sơn (Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và BVTV) tham dự, cùng với 30 học viên là cán bộ kỹ thuật của các Chi cục Trồng trọt và BVTV phía Nam, trong đó có 02 cán bộ kỹ thuật của Chi cục Trồng trọt và BVTV Trà Vinh tham gia khóa đào tạo này.

 

Lễ khai giảng lớp IPHM (tại Trung tâm BVTV phía Nam - Tiền Giang)

         Nội dung đào tạo của chương trình dựa trên nền tảng IPM (quản lý dich hại tổng hợp) và cập nhật thêm cho học viên về quản lý sức khỏe cây trồng thông qua các tiêu chí: Giống khỏe (giống chất lượng, cây trồng khỏe); sức khỏe của đất và dinh dưỡng cho cây trồng (đất và phân bón),…mục tiêu của IPHM là đảm bảo cây trồng, nâng cao được giá trị sản phẩm trồng trọt, bảo vệ môi trường sinh thái và gia tăng đa dạng sinh học; đào tạo giảng viên TOT-IPHM có khả năng truyền đạt kỹ thuật canh tác bền vững, nâng cao nhận thức cho người nông dân về sức khỏe cây trồng; trang bị và cập nhật kiến thức từ khâu sản xuất đến thương mại. 

Học viên tham gia khóa đào tạo TOT- IPHM quốc gia phía Nam

         Đội ngũ giảng viên TOT-IPHM quốc gia nói chung và giảng viên TOT-IPHM tỉnh Trà Vinh nói riêng, sẽ là những giảng viên nòng cốt góp phần vào việc cải thiện nền nông nghiệp tỉnh nhà theo xu hướng sinh thái, bảo đảm hiệu quả, an toàn thực phẩm, bền vững và có trách nhiệm. Song song đó, việc tiếp cận kiến thức mới sẽ mang tới những giải pháp ứng phó với nguy cơ dịch hại trước điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế toàn cầu trong thời đại công nghệ 4.0.

Th.S. Nguyễn Thị Lùng

                                                                      Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tin mới