Thông tin các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Stt

Tên trại cây giống

Địa chỉ

Số điện thoại

01

Sáu Sang

Cơ sở 1: Ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần

 

0963167155

Cơ sở 2: Khóm 8, phường 8, thành phố Trà Vinh


Tin mới