Thông tin cơ bản các hợp tác xã nông nghiệp tham gia thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

1. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NHỊ TRƯỜNG, XÃ NHỊ TRƯỜNG, HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH

- Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NHỊ TRƯỜNG

- Năm thành lập: 2012

- Địa chỉ: Ấp Nô Lựa A, Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

- Người đại diện:  Trầm Minh Lại    Điện thoại: 0988841544

- Email: hoptacxanongnghiepnhitruong@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh/dịch vụ: Sản xuất và tiêu thu nông sản; mua bán vật tư nông nghiệp; mua bán lúa giống; lò sấy lúa, bắp; mua bán cốm dẹp; quản lý chợ.

- Số lượng thành viên: 51 thành viên

- Lao động trực tiếp: 06 người

- Vốn điều lệ: 1.496.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu  đồng).

- Diện tích canh tác: 250 ha.

                     Trụ sở của HTX nông nghiệp Nhị Trường

 

2. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC, XÃ LONG ĐỨC, THÀNH PHỐ TRÀ VINH

- Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC

- Năm thành lập: 1992.

- Địa chỉ: Ấp Sa Bình, xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Nguyễn Văn Phong – 0913.891.113

- Email: htxnnld@gmail.com.

- Ngành nghề kinh doanh/dịch vụ: là nuôi trồng thủy sản, xây dựng mô hình nuôi thí điểm một số giống loài có tiềm năng phát triển: Tôm thẻ chân trắng, cua đinh.

- Số lượng thành viên: 52 thành viên

- Lao động trực tiếp: 05 người

- Vốn điều lệ: 1.207.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm lẻ bảy triệu  đồng).

- Diện tích canh tác: 4 ha.

  Mô hình ao nuôi của Hợp tác xã Nông nghiệp Long Đức              Hợp tác xã Nông nghiệp Long Đức thu hoạch cá

 

3. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ XOÀI CÁT CHU AN LỘC, XÃ HÒA TÂN, HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH

- Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ XOÀI CÁT CHU AN LỘC

- Năm thành lập: 2016

- Địa chỉ: ấp An Lộc, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

- Chủ tịch HĐQT: Diệp Văn Truyền  - điện thoại: 0387181968

- Ngành nghề kinh doanh/dịch vụ:

+ Sản xuất: Cây giống, xoài Cát Chu.

+ Cung ứng phân bón, thuốc BVTV, cây giống, chuyển giao quy trình canh tác đạt chuẩn GlobalGAP, tiêu thụ sản phẩm).

 Số lượng thành viên: 50 thành viên.

 Vốn điều lệ: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

 Diện tích sản xuất: 33 ha.

 

4. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DÂN TIẾN, XÃ PHONG PHÚ, HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH

- Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DÂN TIẾN

- Năm thành lập: 2012

- Địa chỉ: ấp III, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

- Người đại diện: Trần Quốc Vân - Điện thoại: 0972509854

- Email: vantran221268@gmail.com.

- Ngành nghề kinh doanh/dịch vụ: sản xuất và cung ứng lúa giống.

- Số lượng thành viên: 52 thành viên

- Lao động trực tiếp: 12 người

- Vốn điều lệ: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

- Diện tích canh tác: 42,5  ha.

 

5. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ DỪA SÁP HÒA TÂN, XÃ HÒA TÂN, HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH

- Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ DỪA SÁP HÒA TÂN

- Năm thành lập: 18/01/2017

- Địa chỉ: Ấp Chông Nô 3, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

- Người đại diện: ông Nguyễn Văn Sử - ĐT liên lạc 0985 303 402

- Ngành nghề kinh doanh/dịch vụ: hoạt động dịch vụ trồng cây lấy quả có dầu, cụ thể: sản xuất giống dừa sáp, chuyển giao quy trình canh tác.

- Số lượng thành viên: 51 thành viên.

- Vốn điều lệ: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

- Diện tích canh tác: 27,18 ha.

 

6. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HUYỀN HỘI, XÃ HUYỀN HỘI, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH

- Tên hợp tác xã: HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỀN HỘI

- Năm thành lập: 2015

- Địa chỉ: ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

- Người đại diện: Nguyễn Thanh Hùng - Điện thoại: 0983.336.621

- Email: htxhuyenhoi@gmail.com.

- Ngành nghề kinh doanh/dịch vụ: Lúa gạo, lúa giống.

- Số lượng thành viên: 21 thành viên

- Lao động trực tiếp: 09 người

- Vốn điều lệ: 753.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi ba triệu đồng).

- Diện tích canh tác: 100 ha.

- Sản lượng/năng lực sản xuất: mỗi năm cung cấp cho thị trường 1000 tấn lúa giống.

 

7. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG, XÃ NGỌC BIÊN, HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH

- Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG

- Năm thành lập: 2014

- Địa chỉ: Ấp Giồng Cao, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú , tỉnh Trà Vinh.

- Người đại diện: ông Từ Ngọc Ngà - ĐT liên lạc 0979474673

- Email: tungocngahtx@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh/dịch vụ: dịch vụ nông nghiệp và sản xuất kinh doanh rau màu các loại.

- Số lượng thành viên: 21 thành viên.

- Vốn điều lệ: 1.560.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng).

- Diện tích sản xuất rau màu đạt tiêu chuẩn VietGAP: 13,85 ha.

 

8. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ CẦN, XÃ PHÚ CẦN, HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH

 - Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ CẦN

- Năm thành lập: tháng 12/2015

- Địa chỉ: ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

- Người đại diện: Nguyễn Văn Phước – Điện thoại:  01666035667

- Email: htxnnphucan@gmail.com.

- Ngành nghề kinh doanh/dịch vụ:

+ Sản xuất, kinh doanh lúa chất lượng cao, bao gồm lúa giống và lúa hàng hóa chất lượng cao.

+ Cung cấp vật tư chuyên ngành (lúa giống, phân bón, các dịch vụ nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi).

+ Dịch vụ thủy lợi nội đồng, cầu đường giao thông nông thôn.

+ Dịch vụ mua bán hoa kiểng, cây xanh, chăm sóc bảo dưỡng cây xanh.

- Số lượng thành viên: 128 thành viên

- Lao động trực tiếp: 02 người

- Vốn điều lệ: 567.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bảy triệu đồng).

- Diện tích canh tác: 110 ha

 

9. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ CHÂU, XÃ MỸ CHÁNH, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

- Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ CHÂU

- Năm thành lập: 10/4/2014

- Địa chỉ: Ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

- Người đại diện: ông Trần Văn Công - ĐT liên lạc 079 2 689 756

- Email: hoptacxanongnghiepphumychau@gmail.com.

- Ngành nghề kinh doanh/dịch vụ: sản xuất kinh doanh lúa giống, lúa hàng hóa, phân bón, thuốc BVTV, làm đất, thu hoạch…

- Số lượng thành viên: 100 thành viên.

- Số lao động: 25 lao động.

- Vốn điều lệ: 1.750.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).

- Diện tích canh tác: 47 ha lúa giống, 178 ha lúa chất lượng cao.

 

10. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP RẠCH LỌP, XÃ TÂN HÙNG, HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH

- Tên hợp tác xã: Hợp tác xã nông nghiệp Rạch Lọp

- Năm thành lập: 12/12/2016

- Địa chỉ: Ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

- Người đại diện: Huỳnh Đăng Khoa - Điện thoại: 0988.136.836

- Email: htxnnrachlop@gmail.com.

- Ngành nghề kinh doanh/dịch vụ: sản xuất lúa và liên kết cung ứng lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; dịch vụ thủy lợi nội đồng; khai thác quản lý chợ...hiện tại hợp tác xã có thị trường đầu ra ổn định.

- Số lượng thành viên: 512 thành viên

- Lao động trực tiếp: 06 người

- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ  đồng).

- Diện tích canh tác: 430 ha.

          Trụ sở làm việc HTX NN Rạch Lợp                                   Cửa hàng nông sản của HTX NN Rạch Lợp

 

11. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH LONG VĨNH TRÀ, XÃ NGUYỆT HÓA, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

- Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ THANH LONG VĨNH TRÀ

- Năm thành lập: 2016

- Địa chỉ: Ấp Trà Đét, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

- Email: htxthanhlongvinhtra@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh/dịch vụ: dịch vụ nông nghiệp và sản xuất kinh doanh thanh long ruột đỏ.

- Số lượng thành viên: 67 thành viên.

- Vốn điều lệ: 630.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi triệu đồng).

- Diện tích sản xuất: 25 ha.

 

12. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUÝT ĐƯỜNG THUẬN PHÚ, XÃ BÌNH PHÚ, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH

- Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ QUÝT ĐƯỜNG THUẬN PHÚ

- Năm thành lập: 2004

- Địa chỉ: Ấp Long Trị, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

- Người đại diện: Phạm Thị Nga - ĐT liên lạc 01654 230 217

- Email: thanhdat25021988@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh/dịch vụ: sản xuất và cung  ứng quýt đường.

- Số lượng thành viên: 51 thành viên.

- Vốn điều lệ: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

- Diện tích canh tác: 30 ha

               Thu hoạch quít đường của HTX Quít đường Thuận Phú, xã Bình Phú, huyện Càng Long

 

13. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ NGHÊU SÒ TIẾN THÀNH, XÃ LONG HÒA, HUYỆN CHÂU THÀNH

- Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ NGHÊU SÒ TIẾN THÀNH

- Năm thành lập: 2005.

- Địa chỉ: ấp Hai Thủ,xã Long Hòa,huyện Châu Thành,tỉnh Trà Vinh.

- Phạm văn Trường -                      Điện thoại:039.924.0591

- Email: duongvanphuong1972@gmail.com.

- Ngành nghề kinh doanh/dịch vụ: Nuôi nghêu sò thương phẩm và bán nghêu sò thương phẩm.

- Số lượng thành viên: 317 thành viên

- Lao động trực tiếp: 05 người

- Vốn điều lệ: 3.263.100.000 đồng (Ba tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu  đồng).

- Diện tích canh tác: 200 ha.

 

Chi cục Phát triển nông thôn


Tin khác
Tin mới