Công văn số 4279/UBND-NN ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo lịch mùa vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh mùa vụ năm 2020-2021
4279ubnd_nn.pdf
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới