Công văn số 3914/UBND-NN ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về việc thông báo lịch mùa vụ thả nuôi một số đối tượng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh mùa vụ 2019-2020
Xem file đính kèm: Tại đây
Tin khác
1 2 3 4 
Tin mới