Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 31/7/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

9

7,5

120

28

02

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

7,5

100

30

03

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

9

8,0

120

30

04

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

12

8,0

90

29

05

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

8

8,5

110

28

06

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

10

7,5

70

28

07

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

20

7,8

80

28

08

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

2

7,9

70

28

09

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

7,0

80

31

10

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

10

7,5

110

31

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

 

 

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới