Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 28/7/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

9

8,0

120

29

02

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

11

8,0

100

29

03

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

9

8,0

120

30

04

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

12

8,0

90

29

05

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

7

7,5

110

28

06

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

11

7,5

70

30

07

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

15

7,9

80

29

08

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

5

7,5

70

29

09

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

11

7,9

80

31

10

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

10

8

120

31

 

         Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

 

 

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới