Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 17/7/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

5

7,9

60

29

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

4

7,5

80

30

03

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

10

8,0

110

30

04

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

11

8,5

100

30

05

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

9

8,5

100

31

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

8,5

90

30

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

7

7,5

110

29

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

14

7,5

70

31

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

18

7,9

80

29

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

5

7,5

80

30

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

11

7,9

80

29

12

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

10

7,5

90

31

 

Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày.

 

 

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới