Thông báo số 749/TB-SNN ngày 14/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lê Quang Răng tại cuộc họp báo tuần ngày 12/12/2023
749_TB_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới