Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh kêu gọi ngư dân hưởng ứng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

         Ngày 18/5/2023, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa có thư ngỏ gửi chủ doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản; chủ tàu cá, thuyền trưởng tàu cá, ngư dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kêu gọi hưởng ứng việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trang tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trân trọng đăng tải toàn văn nội dung thư ngỏ.

THƯ NGỎ

 Kêu gọi hưởng ứng chống khai thác hải sản bất hợp pháp,

 không báo cáo và không theo quy định (IUU)

           

         Kính gửi: Chủ doanh nghiệp khai thác, thu mua, chế biến thủy sản; chủ tàu cá; thuyền trưởng tàu cá; ngư dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi chung là ngư dân).

         Hơn 05 năm qua, ngư dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã cùng với các ngành chức năng nỗ lực rất nhiều để khắc phục “Thẻ vàng” do Ủy ban châu Âu cảnh báo đối với thủy sản khai thác của Việt Nam. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi rất trân trọng sự đồng hành của ngư dân trong thời gian qua. Bên cạnh những ngư dân thực hiện đúng quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, ghi, nộp nhật ký/báo cáo khai thác thủy sản đầy đủ; gương mẫu sẵn sàng lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá đúng quy định, vẫn còn một số cá nhân vì lợi ích kinh tế trước mắt, chưa tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật trong khai thác hải sản như không ghi nhật ký khai thác, không đăng ký, đăng kiểm tàu cá, không lắp đặt, vận hành thiết bị tàu cá…Đây là những yếu tố tác động rất lớn đến nỗ lực của chúng ta từ trước đến nay và đưa thủy sản khai thác của Việt Nam đứng trước nguy cơ bị Ủy ban châu Âu cảnh báo “Thẻ đỏ”. Nếu tình huống xấu này xảy ra, thủy sản khai thác của Việt Nam sẽ bị cấm nhập khẩu vào thị trường châu Âu; các thị trường lớn như: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc,... cũng sẽ áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của ngư dân, lợi ích của quốc gia và uy tín của dân tộc.

         Mặc dù chúng ta đang đối diện với nhiều khó khăn nhưng vì lợi ích lâu dài của ngư dân và quốc gia, dân tộc, tôi rất mong ngư dân cố gắng thực hiện đúng quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, với cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tôi sẽ kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; không để vì một vài cá nhân vi phạm dẫn đến ảnh hưởng lợi ích của ngư dân làm ăn chân chính, ảnh hưởng đến danh dự của quốc gia và dân tộc.

         Tôi rất mong ngư dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tích cực hưởng ứng lời kêu gọi này, thực hiện đúng quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, ghi, nộp nhật ký/báo cáo đầy đủ khi đưa tàu cá ra khơi đánh bắt thủy sản; đồng thời, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đảm bảo duy trì kết nối tín hiệu vệ tinh trong suốt quá trình hoạt động trên biển.

                                                                                                                                                                                              CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRÀ VINH

                                                                                                                                                                                                                                                                      LÊ VĂN HẲN

 

Thư ngỏ kêu gọi ngư dân hưởng ứng chống khai thác hải sản bất hợp pháp,

 không báo cáo và không theo quy định của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

 

Thừa Thịnh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới