Trà Vinh tham gia họp trực tuyến về chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 về chống khai thác IUU

         Sáng ngày 28/9/2023, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển để chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4. Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU tỉnh, ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phó  Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Trà Vinh.

Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU tỉnh Trà Vinh dự họp trực tuyến về chuẩn bị đón
 và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 về chống khai thác IUU

         Tại cuộc họp, đại diện Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  đã thông qua Kế hoạch tổng thể và kịch bản đón, làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 4 về chống khai thác IUU. Theo đó, đoàn thanh tra dự kiến sẽ làm việc với Việt Nam từ ngày 10/10 - 18/10/2023. Nội dung làm việc nhằm kiểm tra kết quả triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về IUU, trong đó tập trung vào công tác kiểm soát tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, kiểm soát tàu cá ra vào cảng và hoạt động trên biển, kiểm soát nguyên liệu nhập khẩu và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Mục tiêu làm việc là đánh giá kết quả triển khai các khuyến nghị của EC tại thông báo “Cảnh báo thẻ vàng” của EC ngày 23/10/2017, trong đó tập trung vào kiểm tra các khuyến nghị của đoàn sau chuyến thanh tra lần 3 vào tháng 10/2022 để đưa ra kết luận có thể gỡ bỏ hoặc duy trì cảnh báo “Thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam. Các tỉnh làm việc với đoàn về các nội dung: tập trung kiểm tra công tác kiểm soát tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; kiểm soát tàu cá ra vào cảng, tàu cá hoạt động trên biển, kiểm soát hoạt động khai thác IUU tại cảng cá; kiểm tra thực hiện các quy định về thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, công tác quản lý vận hành và xử lý dữ liệu tàu cá bị mất kết nối và ra ngoài vùng biển Việt Nam; kiểm tra công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc hải sản khai thác cho các lô hàng đã xuất khẩu sang châu Âu…

         Đối với tỉnh Trà Vinh, ngày 27/9/2023 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc tiếp và làm việc với đoàn thanh tra EC lần 4. Trong thực hiện IUU, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Thư ngỏ kêu gọi hưởng ứng việc chống khai thác IUU gửi đến các chủ doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản; chủ tàu cá, thuyền trưởng tàu cá, ngư dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn tàu cá và ngư dân tỉnh Trà Vinh khai thác bất hợp pháp vi phạm vùng biển nước ngoài, qua đó, đã nâng cao nhận thức của chủ tàu và thuyền trưởng trong việc chấp hành các quy định liên quan đến khai thác ở vùng biển nước ngoài. Đến nay, tỉnh Trà Vinh không có trường hợp tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Tỉnh đã giám sát chặt chẽ công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, hoạt động trên biển, kiểm soát hoạt động khai thác IUU tại cảng cá (Cảng cá Định An và Cảng cá Láng Chim); lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá và xử lý dữ liệu tàu cá mất kết nối trên biển (249 tàu, đạt 100%/tổng số tàu đang hoạt động); quản lý tàu cá, quản lý khai thác thủy sản; xác nhận, chứng nhận nguồn gốc hải sản khai thác cho các lô hàng đã xuất khẩu sang châu Âu.

         Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo: các địa phương phải hoàn chỉnh, sẵn sàng các hồ sơ chứng minh nguồn gốc sản lượng thủy sản trong chế biến; thu mua và truy xuất, chứng nhận việc lưu thông những lô hàng trong sản xuất từ khai thác đến các nhà máy chế biến. Đối với các trường hợp tàu cá vi phạm, việc xử lý của địa phương và thủ tục pháp lý trong thực hiện cần rà soát, làm rõ. Những trường hợp tàu mất kết nối phải quản lý, giải trình đầy đủ với đoàn thanh tra EC khi có yêu cầu của đoàn thanh tra.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới