Giấy xác nhận cấp mã số vùng trồng số 24/GXN-SNN ngày 13/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (VN-84-844-29305-1-23 tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh)
24_GXN_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới