Quyết định 856/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Phương ứng phó bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết tại đây
Tin mới