Quyết định 986/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết tại đây
Tin khác
1 2 
Tin mới