Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
22_2023_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới