Trà Vinh triển khai mô hình nuôi heo rừng lai theo hướng an toàn sinh học

         Nhằm đa dạng hoá giống vật nuôi tại địa phương và đáp ứng nhu cầu thực phẩm, từ nguồn kinh phí khuyến nông năm 2023, Trung tâm Khuyến nông triển khai thực hiện mô hình “Chăn nuôi heo rừng lai theo hướng an toàn sinh học gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm”. Đây là mô hình thuộc Chương trình khuyến nông tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023-2025.

          Mô hình được triển khai thực hiện tại 02 huyện Châu thành và Thị xã Duyên Hải. Quy mô 100 con/10 hộ. Tổng kinh phí thực hiện là 316 triệu đồng. Hình thức, đầu tư hỗ trợ 50% con giống, trọng lượng ban đầu 8 kg/con, 50% chi phí vắc xin và thuốc sát trùng chuồng trại. Cụ thể, kinh phí khuyến nông hỗ trợ 107 triệu đồng, phần còn lại do hộ chăn nuôi đối ứng.

Heo rừng lai thương phẩm

         Trong suốt quá trình nuôi, Trung tâm Khuyến nông cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp theo dõi để hướng dẫn kỹ thuật, ghi chép kết quả thực hiện mô hình. Đồng thời, tạo điều kiện cho đầu ra sản phẩm đơn vị sẽ phối hợp tìm kiếm những cơ sở thu mua hoặc lò giết mổ thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm hoặc biên bản ghi nhớ để hỗ trợ đầu ra cho hộ chăn nuôi.

         Thông qua mô hình, góp phần tạo ra công việc làm cho người dân và tăng thêm thu nhập. Tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp có sẵn tại địa phương dể tìm như: rau, củ khoai lang, củ khoai mì, quả, thức ăn xanh,… Qua đó, góp phần làm thay đổi tập quán chăn nuôi cũ sang chăn nuôi heo theo hướng tập trung phát triển bền vững.

         Thành công của mô hình cũng tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi trong vùng đến tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giúp mô hình ngày càng nhân rộng.

BSTY. Huỳnh Văn Đấu

 Trung tâm Khuyến nông

Tin mới