Khuyến nông Trung ương hỗ trợ tỉnh Trà Vinh thực hiện Dự án xây dựng mô hình nuôi tôm sú - lúa gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ năm 2023

         Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Quyết định số 4486/QĐ-BNN, ngày 18/11/2022 phê duyệt danh mục 37 dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2023. Trong đó, dự án “Xây dựng mô hình nuôi tôm sú - lúa gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm” sẽ được khuyến nông Trung ương hỗ trợ tỉnh Trà Vinh thực hiện từ năm 2023.

Nông dân xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thu hoạch tôm sú – lúa

         Dự án “Xây dựng mô hình nuôi tôm sú - lúa gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm” thuộc lĩnh vực thuỷ sản, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức triển khai tại tỉnh Trà Vinh trong hai năm 2023 - 2024. Mục tiêu của dự án: Phát triển triển mô hình nuôi tôm sú – lúa góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên vùng đất chuyển đổi. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ hỗ trợ tỉnh Trà Vinh xây dựng mô hình nuôi tôm sú – lúa; đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền và xây dựng/củng cố phát triển tổ hợp tác/hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Dự kiến sau khi dự án được triển khai thực hiện, đến hết năm 2024 tỉnh Trà Vinh sẽ có khoảng trên 100 ha nuôi tôm sú - lúa. Đạt các chỉ tiêu kỹ thuật: Cỡ tôm thu hoạch ≤ 30 con/kg; năng suất tôm ≥500 kg/ha; năng suất lúa ≥ 4 tấn/ha. Hình thành/củng cố được 01 hoặc nhiều chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa tổ hợp tác/hợp tác xã với doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, tổng kết, thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến kết quả và nhân rộng mô hình: - Đào tạo, tập huấn được khoảng trên 100 lượt học viên về kỹ thuật nuôi tôm sú -lúa theo hướng hữu cơ. - Tổ chức các hội nghị hội thảo, sơ kết, tổng kết cho khoảng trên  230 lượt đại biểu tham gia. Thông tin tuyên truyền khác: xây dựng biển/pano tuyên truyền đặt tại các điểm thực hiện mô hình; tuyên truyền, giới thiệu mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, sẽ giúp tăng hiệu quả kinh tế từ mô hình lên ≥15% so với mô hình truyền thống. Ngoài ra, cũng sẽ nhân rộng mô hình > 20% so với quy mô dự án được phê duyệt.

Thừa Thịnh

Tin mới