Công tác chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn của Công đoàn Khuyến nông (nhiệm kỳ 2023-2028)

         Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, BCH  CĐCS Trung tâm Khuyến nông nhiệm kỳ 2023-2028 đã chủ động, tích cực và quan tâm đến việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Trong BCH đã phân công từng Ủy viên phụ trách lĩnh vực và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên. Song song đó BCH công đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để đề xuất, phối hợp trong công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động trong đơn vị.

         Trong nhiều hoạt động của công đoàn, BCH luôn quan tâm và tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia tốt vào các hoạt động xã hội, qua đó đã làm tốt việc phát động các phong trào gây quỹ và đóng góp các loại quỹ do công đoàn của cấp trên và Công đoàn cơ sở của đơn vị phát động như: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Quỹ “Vì người nghèo”; Quỹ “Mái ấm công đoàn”; Quỹ ủng hộ đồng bào bị bão, lũ, thiên tai… luôn được các cấp các ngành quan tâm với số tiền 9.097.000 đồng.

         Thiết thực trong công tác quan tâm và chăm lo đời sống đoàn viên, vừa qua Công đoàn cơ sở đã xem xét điều kiện và đề xuất chi bộ, lãnh đạo đơn vị, Công đoàn cấp trên đã hỗ trợ cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở bằng nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 50.000.000 đồng. Thông qua đó đã tạo sự an tâm công tác cho đoàn viên,…. 

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng CĐV Trần Văn Thắng

 nhân lễ bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn

         Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; BCH Công đoàn tiếp tục chủ động và tập trung thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn, tạo sự đoàn kết thống nhất trong tập thể đoàn viên, tham gia xây dựng và thực hiện tốt theo các quy chế của đơn vị, các chế độ, chính sách đối với đoàn viên được quan tâm; kịp thời động viên đoàn viên khi gặp khó khăn, ốm đau, hữu sự; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các quỹ xã hội do công đoàn quản lý, phát huy tốt vai trò là đại diện cho tập thể chi bộ đồng thời là hạt nhân lãnh đạo chi bộ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, lãnh đạo hoàn thành tốt các Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong suốt nhiệm kỳ.

Nguyễn Thị Tới

CĐCS Trung tâm Khuyến nông

 

Tin khác
1 2 3 
Tin mới