Công văn số 297-CV/VPĐUK ngày 18/4/2022 của Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh về việc sao gửi Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
297_CV_VPDU_vv_sao_gui_chi_thi_20_cua_btv_tinh_uy.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới