Thanh niên đồng hành cùng người dân vượt qua dịch bệnh Covid-19

         Nhằm cụ thể hóa chương trình hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 về “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, Chi đoàn Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tham mưu với cấp ủy, chính quyền đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để vận động, huy động toàn bộ lực lượng công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và người lao động trong đơn vị thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh ủy.

         Từ đầu năm đến nay, Chi đoàn Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Tổ Công đoàn huyện Trà Cú (Trực thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) phối hợp với UBND xã Hàm Giang thực hiện khảo sát, mở rộng 15.030 mét ống PVC D49 và lắp đặt đồng hồ nước cho 227 hộ dân trên địa bàn xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, từ nguồn vốn tài trợ của Tổ chức Hành Tinh Mới. Với tổng nguồn vốn được huy động, hỗ trợ là 798.140.000 đồng, cụ thể như sau:

         - Nguồn vốn người dân tự đầu tư lắp đặt đồng hồ nước là: 90.800.000 đồng (400.000 đồng/01 hộ).

         - Nguồn vốn Tổ chức Hành Tinh Mới tài trợ là: 707.340.000 đồng.

Ảnh: Lắp đặt đồng hồ nước hộ Kim Rươne,                                                 Ảnh: Mở rộng tuyến ống cấp nước
     ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú.                                          từ nguồn vốn Tổ chức Hành Tinh Mới tài trợ

 

         Ông Kim Rươne, ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú cho biết, gia đình rất vui mừng, phấn khởi vì được chính quyền địa phương, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và nhà tài trợ quan tâm giúp cho gia đình có nước sạch hợp vệ sinh sử dụng để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

         Theo ông Thạch Ngọc Điểm, Trưởng ban Nhân dân ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú. Đại diện người dân trong ấp, cảm ơn nhà tài trợ và Lãnh đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quan tâm chỉ đạo khảo sát nhu cầu sử dụng nước của người dân vùng xa, vùng thiếu nguồn nước sạch sử dụng. Để hỗ trợ, giúp đỡ người dân tiếp cận được nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong lúc khó khăn vì dịch bệnh Covid – 19. Đồng thời góp phần giúp địa phương đảm bảo đạt tiêu chí 17.1 xã nông thôn mới.

         Đây là hành động cụ thể của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn nhằm vận động, tập hợp lực lượng đoàn viên thanh niên trong đơn vị đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn vì dịch bệnh Covid – 19, góp phần ổn định cuộc sống trong tình hình mới. 

Chí Lập

 

Tin khác
1 2 3 
Tin mới