Báo cáo số 860/BC-SNN ngày 26/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X
860_BC_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới