Báo cáo số 571/BC-SNN ngày 27/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023 - HĐND tỉnh khóa X
571_BC_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới