Báo cáo số 911/BC-SNN ngày 28/9/2022 kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp 5 - HĐND tỉnh khóa X và các kiến nghị còn tồn đọng
911_BC_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới